Oferujemy wiercenie otworów techniką diamentową, wycinanie otworów okrągłych o średnicy od 42 do 350 mm pod dowolnym kątem oraz wiercenie we wszystkich materiałach budowlanych: betonie, żelbecie, cegle i kamieniu.

To obecnie najnowocześniejsza i najszybsza metoda wykonywania przejść, przepustów i otworów dla instalacji elektrycznych, wodnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych itp.