Oferujemy przewożenie ładunków busem (skrzynia) o masie ładunku do 1450 kg.
Wymiary skrzyni: 2 x3.5 m.